Общи условия

Настоящите Общи условия (“ОУ”)имат обвързваща задължителна сила на договор и регулират взаимоотношенията между xiaomi-shop.bg, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул.Ломско шосе 170- („Ние”) и потребителите („Вие”) във връзка с онлайн продажби на стоки („Продукт/и”) от каталога в електронния  магазин(„е-магазин”) и използването на услугите и ресурсите в  нашия уебсайт с адрес (URL)xiaomismart.eu(„Уебсайт”).

С достъпа, разглеждането, регистрацията, покупката на продукт или използването по какъвто и да е начин на уебсайта и неговите услуги, вие потвърждавате, че сте запознати с и приемате безусловно да сте обвързани с тези условия, включително с Политиката за   поверителност и други писмени условия, публикувани в уебсайта. Вашите законни права няма да бъдат засегнати от тези условия.

1. Валидност и действие

1.1. Приемането и съгласието с настоящите ОУ е задължително условие за използването на уебсайта и за валидни поръчки и  сделки през е-магазина. С приемането на настоящите ОУ, вие изрично се съгласявате да се информирате за промените и ако след влизането в сила на нова версия на ОУ продължите да използвате ефективно уебсайта, ще се счита, че сте съгласни с условията на последната актуална версия. 

1.2. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме тези ОУ и всички приложими условия по всяко време, за да предложим нови услуги или във връзка с промени в приложимото законодателство.

2. Достъп. Регистрация.

2.1. Услугите на уебсайта и е-магазина са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори.С приемането на ОУ, потребителят декларира, че е пълнолетен и има дееспособност за сключване на договори. Потребителите могат да ползват информационните услуги, включително безплатните, лично след представяне и личен телефон за контакт.

2.2. Поръчки за покупка на продукти от е-магазина могат да изпращат регистрирани и нерегистрирани потребители. Някои от услугите в уебсайта могат да изискват регистрация. 

2.3. Ако се регистрирате с потребителски профил, вие се задължавате да актуализирате информацията в своя профил, за да се поддържа истинността, точността и пълнотата на въведените данни. Ние си запазваме правото да откажем достъп до услугите, или да отхвърлим искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената информация е невярна, неточна или непълна. Вие сте единствено отговорен за всички и всякакви действия, извършени през вашия профил, включително, но не само при неоторизиран достъпна трети лица до профила ви или при злоупотреба с вашите потребителски данни. Вие трябва да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на паролата и профила ви.

2.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по наше усмотрение или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с уебсайта или услугите или ако потребителят е участвал в действия, които са в нарушение на настоящите ОУ или други свързани правила за уебсайта и е-магазина или са извършени закононарушения. 

2.5. С регистрацията на потребителски профил и с покупката на стоки в е-магазина, вие изразявате своето съгласие да събираме и обработваме вашите лични, съгласно нашата Политика за поверителност и че информацията, която ви изпращаме по мейл включително, но не само за статуса на вашите поръчки, за доставка на поръчка, рекламни съобщения и кампании, промоции, бюлетини, новини и всяка друга информация, която по наша преценка е полезна и подходяща, няма да се счита за непоискано търговско съобщение, съгласно чл.6 от Закона за електронната търговия. Ако не желаете да получавате търговски съобщения от нас, трябва изрично да заявите желанието си за това като ни изпратите мейл на електронния адрес, посочен в контактната информация за връзка с нас. В случай на фалшива заявка с цел увреждане на трети лица, ще им бъде предадена всяка налична информация предоставена в онлайн формата на извършената заявка. В този случай Вие доброволно предоставяте всичките си данни за подадената заявка на засегнатите лица.

3. Характеристика на услугите

3.1. Услугите, предоставeни в уебсайта имат следния предмет: продажба на стоки в интернет чрез онлайн поръчки в е-магазин. Услугите   и продуктите са такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите на уебсайта се използват по ваше желание, на собствен риск и отговорност за избора на всеки продукт и за съответствието му с вашите  очаквания по отношение на неговия вид, функционалност и предназначение.  

3.2. Покупката на продукт е свързана със задължение за плащане.  Преди да изпратите вашата поръчка, вие ще получите цялата информация за крайната цена, която трябва да заплатите. 

3.3. Ние полагаме максимални усилия, за да покажем възможно най-точно изображенията и характеристиките на нашите продукти от каталога в е-магазина, но не даваме гаранции, че са напълно идентични с цветовете и вида на продуктите. Снимките на продуктите имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на продуктите.  Допълнителна информация за  продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт. Всички описания на продукти или цени на продуктите подлежат на промяна по всяко време,без предизвестие, по наше усмотрение.

3.4.  Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт,по всяко време, по наше усмотрение. Това право можем да упражним по всяко време и за всеки отделен случай. Запазваме си правотодаограничимколичестватанавсичкипродукти, които предлагаме. Не гарантираме,че качеството на каквито и да било продукти, информация или други материали, закупени или получени от вас през е-магазина ще отговарят напълно на вашите очаквания. 

4. Цени

4.1.Цените на продуктите в е-магазина са дадени в български лева (BGN) и са крайни, с включени в тях всички данъци и такси, дължими по закон.  Те НЕ включват разходите за доставката. Цените на продуктите са валидни до датата, посочена в   е-магазина или до последващата им промяна. 

4.2. Съобщенията за намалени цени са посочени редом до старата цена, която е зачертана. Ние си запазваме правото да променяме обявените в уебсайта цени, без задължение за предварително уведомяване. 

5. Поръчки. Договор за дистанционна продажба.

5.1. Вие можете да поръчате продукт от каталога в е-магазина с изпращане на мейл или по телефона. 

5.2. За да се изпълни поръчка за покупка на продукт/и е необходимо да посочите точна и вярна информация за доставка, да изберете начин на плащане и да получите мейл-потвърждение от нас, че поръчката ви е приета за обработка и изпълнение. Преди да изпратите вашата поръчка, вие имате възможност да прегледате съдържанието на кошницата с избрани за покупка продукти и да направите промени във вида или броя на продуктите. С бутона или символа за отказ можете да се откажете от  един или от всички продукти от кошницата. След преглед и окончателен избор на продуктите в кошницата, можете да изпратите поръчката до нас за изпълнение с бутона за потвърждаване на поръчка. Изпратена поръчка може да бъде отказана с изрично писмено уведомление с мейл за отказ от поръчка, изпратен в срок до 24 часа на мейл адреса за контакт с нас.

5.3. Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от българския Закон за защита на потребителите.

5.4. Всяка изпратена поръчка от вас подлежи на изрично приемане и одобрение за изпълнение от наша страна чрез изпращането на мейл-потвърждение или с телефонно обаждане от наш оператор. Договорът за дистанционна продажба ще се счита за сключен от момента на получаване на мейл за потвърждение, с който ви уведомяваме, че поръчката ви е приета за изпълнение и се обработва за изпращане или с потвърждение по телефона.

5.5. Ние си запазваме правото да откажем изпълнението на определена поръчка поради различни причини, които могат да бъдат изчерпването на продукт, затруднения за доставка до определен регион, неоторизирано плащане на поръчката и други. 

6. Плащания

6.1. Поръчките се заплащат по ваш избор, по един от методите, посочени в  е-магазина.

6.2.  При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, вие изразявате съгласието си да заплатите цената на вашата поръчка авансово на посочената от нас банкова сметка. 

7. Доставка

7.1. Разходите по доставката се добавят към крайната цена на всяка поръчка и се посочват в изпратен от нас мейл потвърждение за приета поръчка. Транспортните разходи се определят от условията на куриерските фирми, ангажирани с доставката. С изпращането на потвърждение за поръчка, вие се съгласявате да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи. 

7.2. По изключение, крайният срок за доставка може да се удължи по независещи от нас причини. За всяко забавяне в изпълнението на поръчката ще ви бъде съобщено от нас с мейл или телефонно обаждане от оператор. 

7.3. При невъзможност за доставка в разумен срок, можете да избирате между следните възможности: а) да се откажете (в писмен вид) от поръчкатa или б) да приемете предложения нов срок за доставка.  При избор на първата опция, заплатените суми се възстановят до 14 дни, считано от датата на отказа.

7.4. Във всички случаи на извънредни обстоятелства във връзка с изпълнението на дадена поръчка, наш оператор ще се свърже с вас, за да ви предостави информация за най-удачния за вас вариант на доставка.

8. Отказ и право на връщане 

Ако  отказът от покупка е направен след като поръчката вече е предадена на куриер, приложими са условията за връщане по-долу.

8.1. Вие имате право, без да дължите неустойка и без да посочвате причина, след като ни уведомите  за решението си чрез попълване и изпращане на формуляра “Връщане на стока”да върнете един или всички продукти от вашата поръчка в срок до 14 дни от датата на получаване на продуктите при следните условия: а) продуктите трябва да са изпратени от вас и получени обратно от нас в оригиналната им опаковка, без повреди и с ненарушен търговски вид; б) продуктите да са придружени с всички оригинални съпътстващи документи, получени с вашата поръчка (касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и др.); в) разходите по връщането на продуктите са за ваша сметка.

8.2. Правото не връщане не може да бъде упражнено ако не са налице условията по чл.8.1 или ако продуктите са изработени или доставени по ваша поръчка, според зададени от вас параметри и изисквания. 

8.3. Възстановяваме стойността на върнати продукти (без разходите по връщането) по посочена от вас банкова сметка в срок до 14 дни от получаването на върнатите продукти. Продуктите се връщат на адреса за контакт с нас, посочен в уебсайта.

9. Рекламации. Търговска гаранция

9.1. Всички продукти имат търговска гаранция от производителя за период от 24 месеца. Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

9.2. При получаване на продукт с фабрични дефекти или със скрити недостатъци, които не могат да се забележат  с обикновен преглед  при получаването на продукта, вие имате право на замяна с друг продукт  от същия вид или с друг подобен. Рекламацията трябва да се предяви в срок до 14 дни от датата на получаване на продукта. Ние се ангажираме да подменим дефектния продукт с друг, за наша сметка. В случай, че не успеем да заменим дефектен продукт или да приведем продукт в съответствие с договора за продажба, ние се задължаваме да ви уведомим за това в разумен срок и да ви възстановим по банков път заплатената сума.  Рекламациите се разглеждат при наличие на условията на чл.8.1, т.a) и б). Възстановяване на разноски по връщането на продукти е приложимо при основателни и одобрени рекламации.

9.2. Продуктите трябва да бъдат прегледани от вас в момента на получаването им. Всички видими дефекти или повреди се установяват и се удостоверяват с вашия подпис на товарителницата в момента на получаването. Не се уважават рекламации за дефекти и повреди на продукти, причинени от неправилна експлоатация, транспортиране и съхранение или вследствие от удар, натиск, наводнение или при неспазване на инструкциите за безопасно използване от производителя. 

10. Неразрешено използване 

10.1. Забранява се извършването на което и да е от следните действия от потребители на убесайта и услугите: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash,PHP,HTML, JavaScript, JavaAppletsили друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

10.2. Ние имаме право да блокираме достъпа на потребител до уебсайта в цялост или до отделни части или услуги при нарушаване на ОУ, Политиката за лични данни и други условия, които са неразделна част от ОУ, както и при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите и други лица, или когато трябва да се запази друг значим обществен интерес.

11. Отговорност. Ограничения.

11.1. В случай, че имате съмнение относно качеството на продуктите,  услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, вие не трябва да използвате услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, продължите да използвате уебсайта и е-магазина, отговорността за това решение е изцяло ваша. 

11.2. Не носим отговорност за неточности в описанието на продуктите, които не се отнасят до основните им характеристики като не гарантираме изчерпателност на предоставената информация, както и за вреди, в резултат на неверни, неточни или непълни данни за продуктите, посочени от производителя на продукта.

11.3. Не гарантираме удовлетворение на потребителя от избраната услуга или продукти, закупени през е-магазина. 

12. Интелектуална собственост

12. Уебсайтът съдържа текстове, фотографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са наша собственост или са лицензирани от съответните притежатели и са защитени с авторски и други права върху интелектуална собственост. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

13. Защита на личните данни

Като администратор на лични данни, ние предприемаме мерки за защита на вашите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, ние изпращаме данни и информация само на мейл адреси, които са посочени от вас с регистрацията или формата за покупка. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, вие изразявате съгласието си да обработваме личните ви данни, в съответсвие с публикуваната в уебсайта Политика за поверителност.

14. Спорове. Алтернативно решаване на спорове

14.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

14.2. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

15. Приложимо право

15.За неуредените с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, можете да ни пишете чрез формата за контакт.